©2024 Anka Solar

Misyonumuz

Dünyamızın en önemli enerji kaynağı olan güneş, elektrik üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli gerçeğe çevirmek adına, sektördeki bilgi ve birikimi ile birlikte tecrübelerini sektör paydaşlarına ve yatırımcıların hizmetine sunmak için kurucu ortaklar tarafından Anka Solar kurulmuştur. Bu misyonu, teknolojik gelişmeleri ve değişmeleri yakından takip ederek, iyi araştırarak ve analiz ederek yerine getirmek başlıca hedeflerimizdendir.

Anka Solar, sistem tasarımı, ürün tedariki, sistem inşası, bakım ve onarım dahil olmak üzere en modern ve en optimum güneş enerji sistemlerinin bütünüyle inşasını gerçekleştirmektedir.

Vizyonumuz

Anka Solar, yatırımcılarla birlikte son tüketicinin de enerji bağımsızlığının arttırılması gerektiğine inanmaktadır. Tüketim noktası için kurulacak PV sistemleri de enerji bağımsızlığını olumlu yönde oldukça etkilemektedir. Temiz ve yeşil enerjinin dünyamız ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğu ortada iken endüstriyel PV sistemleri ya da bireysel PV sistemlerinin artması ülkemize sosyoekonomik açıdan da olumlu katkılar sağlayacaktır.

Bu yüzden Anka Solar, son tüketiciye kadar olan herkesin enerji bağımsızlığını arttırmayı, insanlara güvenilir, hızlı ve ekonomik çözümleri sunmayı amaçlamaktadır.